Utbildning

Mer om vad jag har studerat

Ekologi Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan levande organismer och deras miljö. Ekologer studerar både relationerna mellan olika organismer och mellan organismerna och deras fysiska miljö.
Populationsekologi En population är alla individer av en art inom ett visst område vid en viss tidpunkt. Populationsekologer studerar de processer som påverkar populationens storlek, alltså hur många som föds, hur många som dör och hur många som flyttar.
Teoretisk ekologi Teorier sammanfattar och sammanfogar idéer om hur verkligheten fungerar. Teoretiska ekologer använder modeller för att förstå hur ekologiska system fungerar. Det finns inget så praktiskt som en god teoriKurt Lewin
Projektledning Ett projekt är en tillfällig verksamhet för att skapa ett nytt och efterfrågat resultat. I projekt samverkar människor med olika kompetens som ofta inte känner varandra så väl. Projektledaren ansvarar för arbetet i projektet och ser till att målen nås. Det innebär ansvar för planering, organisation, arbetsklimat och dokumentation.