Tjänster & uppdrag

Inom mina specialområden ekologi, naturvård och friluftsliv har jag en ganska bred verksamhet.DSCN1039

  • GIS-analyser
  • Datavärdesanalyser
  • Fältundersökningar
  • Föreläsningar
  • Reportage
  • Naturaktiviteter
  • Projektledning
  • Kunskapssynteser

Information om de olika verksamhetsgrenarna och exempel på utförda uppdrag finns under rubrikerna i kolumnen till höger.

Bland mina kunder finns universitet, stora och små företag, samt offentliga och ideella organisationer.