Projektledning

Som ledare för ett projekt tar jag ansvar för att målet nås men också för vägen dit. Jag satsar på tydlighet och på att skapa en bra organisation som ger trygghet. Det tror jag är viktigt för att allas kompetens ska kunna utnyttjas maximalt. Jag vill främja delaktighet och samverkan och anser att mycket diskussion ofta är detsamma som mycket verkstad.


Inspirationsdagar i utomhuspedagogik

c_NP1A3238På uppdrag av AlphaCE utformar och utför jag och Friluftsfrämjandet i Uppsala inspirationsdagar i utepedagogik. Inspirationsdagarna vänder sig till SFI-lärare och andra som har undervisning för vuxna invandrare.

Vi vill inspirera till en upplevelsebaserad pedagogik där hela kroppen och alla sinnena används i inlärningen. Utepedagogik främjar dessutom  delaktighet och social gemenskap, fysisk och psykisk hälsa, samt naturkänsla och miljömedvetenhet.