Kunskapssynteser

Efter 20 år som forskare är jag specialist på att samla in och sammanställa information. Jag söker brett, tar gärna med olika perspektiv, samt analyserar och redovisar de övergripande sammanhangen.