Kunskapssynteser

Efter 20 år som forskare är jag specialist på att samla in och sammanställa information. Jag söker brett, tar gärna med olika perspektiv, samt analyserar och redovisar de övergripande sammanhangen.


Strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald

Tillsammans med Anders Jacobson på ArtDatabanken har jag identifierat värdetrakter till Jordbruksverkets strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald.

Analysen baseras på en kombination av många olika art- och habitatrelaterade underlag och innehåller också alternativ för olika ambitionsnivåer i strategin.