Föreläsningar

I mina föreläsningar försöker jag främja aktivitet, delaktighet och diskussion. Då får alla ta del av allas kunskaper, erfarenheter, tankar och idéer. Jag tror att det ger deltagarna mer än att bara sitta och lyssna. Och det ger mig definitivt mer än att bara stå och prata.


Föreläsning om livet som egenföretagare

Mamma Mu

© Sven Nordqvist

Varför blev jag en frilansande ekolog? Vad gör jag och hur funkar det? Vad är viktigt att tänka på och hur kommer man igång? Vad behöver man för egenskaper och resurser?

Föreläsningen handlar om drivkrafter, om learning-by-doing och om att det finns mer än ett sätt …


Föreläsning om naturvårdsplanering

Systematisk naturvårdplanering2

Naturvårdsplanering kräver många beslut. Resurserna är begränsade och man måste prioritera. Många berörs av besluten och avvägningar måste göras mellan olika intressen. Ofta finns dessutom stora osäkerheter om vad som är bäst, speciellt som de långsiktiga effekterna är de viktigaste.

Jag föreläser om metoder som kan förbättra planeringsprocessen och leda fram till en bättre och mer kostnadseffektiv naturvård både vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Uppsala universitet.


Föreläsning om datavärdesanalys

VoIA-bildOm du ska inrätta ett naturreservat, hur mycket pengar ska du lägga på att undersöka naturvärden och kostnader i olika områden för att hitta den bästa platsen för reservatet? Med hjälp av datavärdesanalys värderar man olika typer av information som kan användas för att förbättra ett beslut.

Jag föreläser om datavärdesanalys både vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Uppsala universitet.