Datavärdesanalyser

För att kunna fatta rätt beslut behövs information. Ju bättre information, desto bättre beslut. Men information kostar och den kostnaden måste vägas mot värdet av ett bättre beslut. Jag gör datavärdesanalyser inför inventeringar eller andra datainsamlingar som ska ligga till grund för beslut om områdesskydd eller andra naturvårdsåtgärder.


Föreläsning om datavärdesanalys

VoIA-bildOm du ska inrätta ett naturreservat, hur mycket pengar ska du lägga på att undersöka naturvärden och kostnader i olika områden för att hitta den bästa platsen för reservatet? Med hjälp av datavärdesanalys värderar man olika typer av information som kan användas för att förbättra ett beslut.

Jag föreläser om datavärdesanalys både vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Uppsala universitet.