Välkommen

Som frilansande ekolog arbetar jag med:

  • Ekologi
  • Naturvård
  • Friluftsliv

De röda trådarna i min verksamhet är analys och tvärvetenskap. Genom att strukturera och analysera både djupt och brett kopplar jag ihop teori och verklighet och skapar sammanhang och förståelse.

Målet är att bidra till:

  • Större förståelse för ekologiska processer.
  • Mer och bättre naturvård.
  • Att fler ska känna sig trygga och trivas i naturen.

.