Kartunderlag för inventering av vedinsekter

av | 2018-03-08

Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologisk mångfalden? Den frågan har man försökt besvara vid Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jag har bidragit genom att ta fram lämpliga provytor i olika typer av skog och genom att skapa kartunderlagen för inventeringen.

Kategori: GIS