Besöksräkning i Norra Lunsen

av | 2018-04-15

Norra Lunsen är ett naturreservat söder om Uppsala. För att uppskatta antalet besökare, samt undersöka under vilka tider och på vilka platser de rör sig i området, har Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun haft besöksräknare utplacerade.

Jag har analyserat datat från räknarna och sammanställt resultatet i en rapport.