Mossor och kärlväxter på Hälleskogsbrännan

Av | 2019-08-05

Sommaren 2014 brann 13 000 ha skog i Västmanland. Det var då Sveriges största skogsbrand i modern tid. Idag är 6 000 ha av brandområdet naturreservat.

Den intensiva branden och den följande fria utvecklingen i reservatet ger unika möjligheter att studera ekologiska effekter av en störning som egentligen är helt naturlig i dessa ekosystem men som normalt förhindras idag.

På uppdrag av Lena Gustafsson (SLU) har jag inventerat kärlväxter och mossor i de hårdast brända områdena för att undersöka hur skogens ålder före branden påverkar vegetationsutvecklingen efter.